Mijn verzekering

Hieronder vind je alle veelgestelde vragen die gaan over de topic ‘Mijn verzekering’.

Wat dekt mijn verzekering?

Dit hangt af van de door jou gekozen flavor :

 • Basic: alleen dekking accidentele schade (€100 franchise per schadegeval)
 • Comfort: dekking accidentele schade en diefstal met geweld/inbraak (€100 franchise per schadegeval)
 • All-in: zelfde dekking als comfort maar dan zonder franchise

Wat valt er onder accidentele schade?

Elke vernieling, gehele of gedeeltelijke beschadiging die de goede werking van het verzekerde toestel verstoort. De oorzaak van deze vernieling of beschadiging moet plots, los van de wil van de verzekerde, onvoorzienbaar en buiten het toestel zijn ontstaan. Bijvoorbeeld: brand, waterschade en valschade.

Wat is niet gedekt bij accidentele schade?

Bij accidentele materiële schade zijn niet gedekt:

 • De schade van elektrische of mechanische aard ten gevolge van een gebrek of fout in de materialen, in de constructie of in de montage;
 • De schade waarvoor de verzekerde zich kan beroepen op de waarborg van de fabrikant/constructeur;
 • De schade aan of het verlies van het toestel van zodra het aan een vervoerder of firma is afgegeven met het oog op een herstelling of aanpassing;
 • De schade te wijten aan een gebrek of een fout van het toestel en die reeds geheel of gedeeltelijk bestond bij het sluiten van de overeenkomst of het in werking treden van de waarborgen;
 • De schade van louter esthetische aard, zoals krassen, verkleuring, barsten,… die de goede werking van het toestel niet belemmert;
 • De schade te wijten aan de normale slijtage van het verzekerde toestel;
 • De schade aan een toestel waarvan het serienummer onleesbaar of gewijzigd is;
 • De schade veroorzaakt door het netwerk of door gegevensdragers (virus, informaticafraude …);
 • De schade aan media of informatiedragers evenals de kosten voor wedersamenstelling van de informatie en de bijkomende exploitatiekosten.

Dekt de verzekering ook waterschade?

Ja, de verzekering dekt waterschade.

Kan een toestel met waterschade nog hersteld worden?

We weten nooit op voorhand de uitkomst van een herstelling. Dit kan pas bepaald worden nadat het toestel werd opgestuurd naar de herstelfirma.

Mijn toestel is kapot maar ik heb geen backup van mijn gegevens, zijn deze gegevens nog te redden?

Neen, wanneer een toestel opgestuurd wordt ter herstelling, worden deze altijd voorzien van de laatste software, hierdoor worden ook de persoonlijke gegevens gewist.

Indien het toestel nog reageert als u deze aan de pc aansluit kan u mogelijk zelf nog een backup maken alvorens deze te laten herstellen.

Hoeveel bedraagt de franchise?

Dit hangt af van de gekozen flavor.

Kan ik mijn verzekering nog wijzigen?

Eens een verzekering gestart is kan deze niet meer van flavor gewijzigd worden.

Kan ik mijn verzekering stopzetten?

Neen, deze ligt vast bij aankoop van het toestel.

nl_NL