Mijn Leasing

Hieronder vind je alle veelgestelde vragen die gaan over de topic ‘Mijn leasing’.

Wat is er inbegrepen en het leasecontract?

De totale prijs van uw bestelling omvat:

 • De prijs van het toestel
 • Leasekosten voor het toestel
 • All-in verzekering
 • Verzendkosten voor het toestel

Termijn

Smartphones en tablets zullen ter beschikking gesteld worden van de werknemer voor een looptijd van 24 maanden vanaf de dag na de verzending.

Nee, de werknemer gaat een bindend engagement aan van zodra er een keuze gemaakt wordt. De werknemer kan op dit engagement niet terugkomen.

Tijdens de duur van de aangegane overeenkomst zal de medewerker het hem ter beschikking gestelde device gebruiken als een goede huisvader overeenkomstig de aard en de bestemming.

Hiertoe verbindt de medewerker zich :

 • De nodige preventievemaatregelen te nemen tegen diefstal en/of beschadiging
 • In geval van diefstal onmiddellijk een diefstal aangifte te doen bij Devso
 • In geval van schade onmiddellijk contact op te nemen met Devso voor herstelling. De medewerker draagt de kost van de herstelling. Indien het een toestel met verzekering voor accidentele schade betreft, draagt de werknemer enkel de franchise indien van toepassing.
 • Persoonlijk in te staan voor boetes, overtredingen gebruikmakend van het device.

Het overtreden van de gebruiksvoorwaarden in dit artikel zal beschouwd worden als een persoonlijke fout en kan leiden tot de volledige aansprakelijkheid van de betrokkene medewerker.

Schade voortvloeiend uit de inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en meer algemeen uit een gebrek aan zorg of nalatigheid vallen eveneens ten laste van de medewerker.

De leasingperiode start de eerste dag van de nieuwe maand volgend na de verzending van het toestel. Vanaf dan zal ook het VAA worden aangerekend.

Het gebruiksrecht van het digital device kan niet voortijdig beëindigd of onderbroken worden, tenzij bij het einde van uw arbeidcontract. Raadpleeg ook de interne bedrijfspolicy voor deze regeling.

In geval van vroegtijdige beëindiging van het contract moet de gebruiker het door hem gebruikte digital device aankopen aan de restwaarde van toepassing op dat ogenblik.

Aan het einde van de leasing

De restwaarde bedraagt 16% van de beginwaarde van het digital device.

Het toestel wordt standaard uw eigendom na het verlopen van de termijn.

De restwaarde van het toestel bedraagt 16% van de beginwaarde van het digitale device. De medewerker zal na het verlopen van de leasingperiode een factuur ontvangen van Devso om de restwaarde te voldoen.

Verzekering

Ja, alle toestellen (uitgezonderd accessoires) worden automatisch verzekerd met een All-In verzekering (accidentele schade, alsook water-, val- en stootschade , zonder franchise)

Om een defect toestel te melden: klik hier

de kostprijs verschilt naargelang de waarde van het gekozen toestel. 

 • voor een toestel tussen de 0 en 600 euro betaalt u 3,25 euro per maand
 • voor een toestel tussen de 601 en 1000 euro betaalt u 4,00 euro per maand
 • voor een toestel tussen de 1001 en 1500 euro betaalt u 5,75 euro per maand
 • voor een toestel meer dan 1500 euro betaalt u 8 euro per maand

Neen, je toestel is verzekerd zolang de leasing loopt.

Varia

Ik heb nog andere vragen over de leasing, die hierboven niet beantwoord zijn, waar kan ik hiervoor terecht?

Je kan contact op nemen met Devso op het emailadres: siemens@devso.be

nl_NL